Business

1مطلب موجود می باشد.
از آموختن تا اثربخشی در مدرسه‌ کسب‌وکار
کسب و کار خوانی

از آموختن تا اثربخشی در مدرسه‌ کسب‌وکار


با مراجعه به لغت‌نامه آکسفورد، به‌راحتی می‌توان دریافت که تعریف مشخصی برای لغت Business بیان شده است

error: Content is protected !!