کلبه در تالاب

1مطلب موجود می باشد.
ثروت‌آفرینی روی آب
گردشگری

ثروت‌آفرینی روی آب


یک فعال گردشگری دریایی
از تجربه موفق خود در این زمینه
با ساخت اقامتگاه روی آب
در یکی از تالاب‌های کشور می‌گوید

error: Content is protected !!