کاله

1مطلب موجود می باشد.
کاله
برندها

غلامعلی سلیمانی بنیانگذار کاله


غلامعلی سلیمانی، مالک و رئیس کارخانۀ کاله، متولد ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۵ در شهرستان آمل است.

error: Content is protected !!