مازندران

1مطلب موجود می باشد.
مروری بر ظرفیتهای استان مازندران
صنعت و ثروت

مروری بر ظرفیت های استان مازندران


استان مازندران در شمال كشور ايران و با وسعتي معادل۴ /۲۳۷۵۶ كيلومتر مربع حدود ۱٫۴۶ درصد از مساحت كشور را در برداشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد

error: Content is protected !!