فین تک

2مطلب موجود می باشد.
نیاز سرمایه گذاری فین تک ها
استارت آپ

نیاز سرمایه گذاری فین تک ها


فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است.

شرط دگرگونی
استارت آپ

شرط دگرگونی


ديگر براي خریدوفروش سهام، به كارگزاري نمي‌رويم وقتي برنامه معاملات آنلاين داشته باشیم.

error: Content is protected !!