ساخت عادت جدید

1مطلب موجود می باشد.
عادت
کسب و کار خوانی

۵ گام طلایی ساخت عادت های جدید


سؤال اینجاست با این‌که عادت یک جریان عادی رفتاری است؛ پس چرا ساخت عادت‌های پایدار جدید دشوار هستند؟

error: Content is protected !!