خراسان رضوی

1مطلب موجود می باشد.
خراسان رضوی
صنعت و ثروت

مروری بر ظرفیت های استانی خراسان رضوی


استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران، به‌دلیل قرار داشتن بارگاه مقدس امام رضا (ع) در آن، هرساله میزبان میلیون‌ها گردشگر است.

error: Content is protected !!