توسعه اقتصاد دانش مدار

1مطلب موجود می باشد.
پارک علمی فناوری پردیس
صنعت و ثروت

پارک علمی فناوری پردیس


پارك‌هاي فناوري به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي مؤثر در امر توسعه فناوري و به تبع‌آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال‌زايي تخصصي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است.

error: Content is protected !!