برادران نوربخش

1مطلب موجود می باشد.
برند-دامداران-برادران-نورخش
برندها

کیفیت مسابقه ای است که پایان ندارد و این آرمان ماست ( برادران نوربخش ، دامداران )


برادران جعفری دهکــردی را باید جزو کارآفرینانی دانست که کار خود را از پایه شروع کردند و پله پله راه پیشرفت را ادامه دادند تا اینکه دامداران یکی از برندهای اصلی صنایع لبنی کشور را تأسیس کردند.

error: Content is protected !!