بازار سنجی

1مطلب موجود می باشد.
داستان بازاریابی
کسب و کار خوانی

داستان بازاریابی


تا زماني که فاصله تولیدکننده و مصرف‌کننده کوتاه بود، تولیدکننده از نيازها، خواسته‌ها، سلايق، آداب‌ورسوم مصرف‌کننده مطلع بود و به وجود بازاريابي و مديريت بازاریابی نيازي احساس…

error: Content is protected !!