اقتصاد

2مطلب موجود می باشد.
اقتصاد اشتراکی ، مدل نوین کسب و کار
استارت آپ

اقتصاد اشتراکی ، مدل نوین کسب و کار


اقتصاد اشتراکی در ساده ترین تعریف خود به معنای استفاده از ظرفیت های خالی منابع و خدمات موجود، در بستری چون اینترنت به منظور استفاده مشترک بین بازیگران مختلف است.

شاخص سنجش اقتصاد
کسب و کار خوانی

شاخص سنجش اقتصاد


یکی از مهم‌ترین مقیاس‌‌های اندازه اقتصاد، عبارتِ Gross domestic Product) GDP) و یا تولید ناخالص داخلی است.

error: Content is protected !!