فصلنامه ثروت آفرینی – شماره ۴-۵ – نسخه چاپی

250,000 ریال

فصلنامه ثروت آفرینی در حوزه کسب و کار منتشر می شود.”ثروت آفرینی” رویکردی مثبت نگر ، شوق آفرین داشته و با معرفی پتانسیل های موجود در کسب و کار و معرفی کارآفرینان موفق ، برندهای برتر و در حوزه های مختلف سعی بر تقویت روحیه باور به توانمندیها به منظور ثروت آفرینی دارد .
در فصلهای صنعت و ثروت ، گردشگری ، برندهای برنده ، استارتاپها و کسب و کار خوانی ، مطالب بروز و کاربردی خواهید خواند.
ثروت آفرینی آماده معرفی شرکتها و برندها در نشریه ثروت آفرینی در قالبهای مختلف می باشد  .

فصلنامه ثروت آفرینی بهار و تابستان 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 300 g
شیوه ارسال

پست سفارشی

error: Content is protected !!